Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

 

Strona główna
W górę

srr@vp.pl

02-362 WARSZAWA

IBL.ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 pok. 03

telefony :

SEKRETARIAT:

668640274

503076119

 

e-mail:

srr@vp.pl

PRACOWNIA:

608800577

BIULETYN

503076119

 

 

 

 

 

 

 

Historia

RADIESTEZJA - HISTORIA  POWSTANIA STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW RADIESTEZJI

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji (SRR) wywodzi się ze Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie powstałego 6 czerwca 1976 roku, w którym funkcjonowała Sekcja Radiestezji. Sekcja ta powstała w wyniku zgrupowania się wokół doświadczonych radiestetów ( Chrystiana  Szola , Janiny Kamińskiej , Feliksa Haczewskiego ) około trzydziestu uzdolnionych osób. Grupa ta przekształciła się w Kolegium Instruktorów Radiestezji, które ustaliło trzy stopnie kwalifikacji radiestezyjnych oraz funkcje dydaktyczne : instruktorów i asystentów.

Sekretarzem Kolegium Instruktorów został mgr inż. arch. Witold Piasecki . Stałe zebrania Sekcji Radiestezji odbywały się w mieszkaniu inż. Janiny Kamińskiej .

W 1979 roku wprowadzono legitymacje członkowskie , w których wpisywano potwierdzenie zdobytych kwalifikacji oraz złożenie  uroczystej roty Przyrzeczenia Radiestety.

Nowością było wprowadzenie indeksu na wzór akademickich studiów.

W 1981 roku przewodniczącym sekcji został mgr inż. Jacek Papiewski, który z udziałem instruktorów i szkolących się osób wykonywał wiele poważnych badań i opinii przydatnych dla architektury i budownictwa . Do oceny zjawisk radiestezyjnych wykorzystywano system pomiarowy Struktur Rzędów Wyższych /SRW/ oraz wytyczne opracowane przez mgr inż. arch. Witolda Piaseckiego , przy współudziale członków Kolegium Instruktorów.

System pomiarowy SRW został zaprezentowany na Konferencji Radiestezyjnej w Toruniu w 1984 roku.

Sekcja Radiestezji Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie brała też udział w pracach przy ulepszaniu moderatorów /ekranów/ radiestezyjnych typu HR oraz typu ERW- mgr inż. Jerzego Wożniaka, a także typu RET- mgr inż. Ryszarda Tomaszewskiego .

Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie przekształciło się z dniem 1 stycznia 1984 roku w Towarzystwo Psychotroniczne , a następnie rozszerzając obszar swej działalności, od marca 1987 roku w Polskie Towarzystwo Psychotroniczne/PTP/.

 

            W PTP oprócz Sekcji Radiestezji działały także inne sekcje, reprezentujące różne działy psychotroniki. Nadmierne rozszerzenie zakresu działalności Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego, pozostawiło w cieniu problematykę radiestezyjną.

            W Sekcji Radiestezji PTP działało aktywnie wiele cenionych autorytetów w dziedzinie radiestezji. Szkolono również młodych adeptów sztuki radiestezyjnej. Od września 1983 do 1 grudnia 1984 roku zorganizowano trzy kursy podstawowe (tzw. stopnia zerowego), którymi objęto 60 osób wykazujących uzdolnienia radiestezyjne.

            Warto też wspomnieć o tym, że Polskie Towarzystwo Psychotroniczne wydawało biuletyn informacyjny „Trzecie oko”. Zamieszczano w nim również liczne artykuły z radiestezji.                                 

 

            W dniu 10 września 1990 r. jedenaście osób z Sekcji Radiestezji oraz Komisja Szkoleniowa w składzie:

-         mgr inż. Mieczysław Swaczyna

-         mgr inż. arch. Witold Piasecki

-         mgr Jerzy Deka

-         mgr inż. Ewa Wilczyńska

wystąpiła z wnioskiem do Kierownika Sekcji Radiestezji – mgr inż. Zofii Telesińskiej – Bratek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków sekcji i powołania niezależnego stowarzyszenia uprawnionych radiestetów.

            W dniu 8 kwietnia 1991 roku zaczęto organizować przyszłe stowarzyszenie uprawnionych radiestetów. Oprócz wstępnych ustaleń, omówiono zasadnicze kwestie organizacyjno-prawne, a także sformułowano pierwsze ustne wytyczne do opracowania statutu nowego stowarzyszenia. Ponad rok trwały prace organizacyjne i formalno-prawne. W ich wyniku przyjęto  ostateczną nazwę: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji, które zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie / Nr RST-1887/ w dniu 6 sierpnia 1992 roku. Ta data jest oficjalnym początkiem działalności Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji.

            Dnia 8 października 1992 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Wybrano na nim pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

            Prezes              -          mgr inż. Włodzimierz Szwarc

            Wiceprezes      -          mgr Jerzy Deka

            Sekretarz         -          mgr inż. Ewa Wilczyńska

            Członek Zarządu  -      techn. Roman Szymański

 

            Członkami założycielami Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji byli:

1.      mgr inż. Mieczysław Swaczyna

2.      mgr Jerzy Deka

3.      inż. Wiesław Wypych

4.      mgr inż. Włodzimierz Szwarc

5.      tech. Janusz Stębnowski

6.      mgr inż. Ewa Wilczyńska

7.      tech. Roman Szymański

8.      mgr inż. Piotr Piecek

9.      mgr Irena Stiasna

10.  dr inż. Andrzej Kolk

11.  dr inż. Andrzej Januszewski

12.  tech. Piotr Korzeniecki

13.  tech. Jerzy Nowiński

14.  mgr inż. Chrystian Szol

15.  mgr inż. Zbigniew Kubek-Trząski

16.  mgr inż.arch. Witold Piasecki

17.  tech. Halina Chmielecka

18.  mgr inż. Piotr Smażyński

19.  mgr inż. Janina Kamińska

 

W dniu 9.02.1993 r. zaakceptowano ostateczną wersję znaku firmowego (logo) Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji.

                                                   


Kurs radiestezji i bioenegroterapii 22.09.2018r. godz.10.00

 

 

Jubileusz XXV SRR

 

 

W kręgu Geobiologii

 biuletyn SRR

Zamówienia w  redakcji Biuletynu

503076119

 

 

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do iresti@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web. Materiały na tej witrynie są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem.
Ostatnia modyfikacja: 06 sierpnia 2018