Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

 

Strona główna
W górę

srr@vp.pl

02-362 WARSZAWA

IBL.ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 pok. 03

telefony :

SEKRETARIAT:

668640274

503076119

 

e-mail:

srr@vp.pl

PRACOWNIA:

608800577

BIULETYN

503076119

 

 

 

 

 

 

 

ZJAZD JUBILEUSZOWY

Z OKAZJI   XV - LECIA STOWARZYSZENIA  

 

15 - 17 CZERWCA 2007 roku

 

SĘKOCIN STARY k/Warszawy

Zjazd poświęcony był następującej tematyce:

1.     Promieniowania sieciowe, pola wirowe i elektromagnetyczne oraz możliwości ich neutralizacji.

2.     Terenowe warsztaty radiestezyjne na powyższy temat.

3.     Uroczystości Jubileuszowe z okazji piętnastolecia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji.   

Materiały pozjazdowe ukazały się w czasopiśmie "W kręgu geobiologii" - Biuletynie SRR 1/2007

 

۞۞۞

PROGRAM ZJAZDU SĘKOCIN 2007

 

Piątek 15 czerwca 2007 r.

 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, kolacja, pogaduszki w kawiarni.

 

 

Sobota 16 czerwca 2007 r.]

 

Inauguracja zjazdu – powitanie Uczestników – Andrzej Kolk i Stanisław Polak – Warszawa.

 

Promieniowania sieciowe – wprowadzenie – Andrzej Kolk – Warszawa.

W referacie swym prof. dr hab. inż. nauk leśnych Andrzej Kolk -  prezes naszego stowarzyszenia - przedstawił różne promieniowania sieciowe występujące wokół całej kuli ziemskiej. Z ponad dziesięciu typów układów promieniowań sieciowych, wymienianych w literaturze, szczegółowo scharakteryzował: siatkę Hartmanna, diagonalną siatkę Curry’ego oraz  sieć Wilka, omawiając ich negatywny i pozytywny wpływ na organizm człowieka.

Przekazany Redakcji Biuletynu tekst wystąpienia, po uzgodnieniach, zostanie opublikowany w Biuletynie Pozjazdowym.

 Nowe spojrzenie na promieniowania sieciowe, naturalne statyczne pola wirowe – Gracjan Kuźniak, Andrzej Świąć, Dariusz Kuźniak – Bielsko Biała, Kłobuck.

Gracjan Kuźniak w krótkim wywiadzie dla Biuletynu o swej drodze do badań nad „polami wirowymi: powiedział:

Jako radiesteta i bioenergoterapeuta stwierdzałem często znaczny, szkodliwy wpływ promieniowań, w tym naturalnych, na zdrowie człowieka. Śledząc powstawanie i rozwój chorób, w tym nowotworowych, natrafiłem na mało znane w radiestezji promieniowania naturalne. W ciągu ostatnich 10 lat, badając chorych na nowotwory, stwierdzałem u nich wszystkich napromieniowanie szkodliwą, jonizującą energią z lewoskrętnych pól wirowych. Początkowo nazywałem je plamami energetycznymi (plamami jonizującymi) lub polami torsyjnymi.

W podjętych w tym zakresie pracach badawczych pomagał mi syn Dariusz. Od kilku lat do zespołu dołączył kolega z Cechu Andrzej Świąć i wówczas poszerzyliśmy zakres prac badawczych o promieniowania sieciowe.

Zaczęliśmy badania od szkodliwych statycznych lewoskrętnych pól wirowych oraz metod ich neutralizacji. Badania doprowadziły nas do identyfikacji prawoskrętnych, stymulujących  pól wirowych i opracowania nowych poglądów na całokształt promieniowań sieciowych i występujących w nich energii.

Przekazany Redakcji Biuletynu bogato ilustrowany  tekst wystąpienia, zostanie opublikowany w Biuletynie Pozjazdowym.

Referatowi towarzyszyć będzie artykuł polemiczny  mgr inż. arch. Witolda Piaseckiego.

 

Elektromagnetyczna ogólna teoria psychotroniki – Witold Nowikow – Gdańsk.

W ciekawym i dla wielu kontrowersyjnym referacie mgr inż. Witold Nowikow rekapituluje i komentuje podstawy teoretyczne psychotroniki. W rozważaniach swych:

 • kwestionuje eksponowanie znaczenia sprzętu radiestezyjnego,

 • postuluje zmianę modelu kształcenia radiestetów,

 • proponuje odrzucenie (jako sprzeczną z aktualną wiedzą) teorii J.L. Radwanowskiego dot. odmiennych warunków fizycznych nad „ciekami wód wgłębnych”,

 • analizuje funkcje mózgu w pracy radiestety.

W dowodzeniu swych racji wykorzystuje swą wiedzę z zakresu pól elektromagnetycznych, psychotroniki i radiokomunikacji.

Przekazany Redakcji Biuletynu tekst wystąpienia, po uzgodnieniach, zostanie opublikowany w Biuletynie Pozjazdowym.

Referatowi towarzyszyć będzie artykuł polemiczny  mgr inż. arch. Witolda Piaseckiego.

Moje doświadczenia w neutralizacji pól elektromagnetycznych wpływających na poprawę zdrowia – Tadeusz Moszyński – Wrocław.

 

Różne aspekty pomiarów w radiestezji – Witold Piasecki – Warszawa.

 

Odpromienniki i napromienniki najnowszej generacji – opatentowane: działanie – wykorzystana energia Kosmosu – Jan Kwaśny – Poznań.

Jan Kwaśny – radiesteta i konstruktor odpromienników z Poznania w wystąpieniu swym zdradził inspiracje i natchnienia, które są źródłem jego pomysłów i nowych rozwiązań konstruktorskich. W pogadance omawiającej zalety prezentowanych na sali odpromienników skutecznie zachęcił wielu słuchaczy do ich zdiagnozowania. Ekspertyzy kontynuowano po zakończeniu wystąpienia. Ocen nie znamy.

Zabezpieczenia kamieniami (otoczakami) przed promieniowaniem geopatycznym – Stanisław Tomaszczuk – Bydgoszcz.

Inż. Stanisław Tomaszczuk w swym referacie podzielił się z Uczestnikami Zjazdu wieloletnim doświadczeniem w neutralizacji promieniowania  geopatycznego za pomocą kamieni polnych wskazując na:

 • mechanizm działania tego typu ekranów,

 • najczęstsze błędy popełniane przez radiestetów przy neutralizacji otoczkami,

 •  podstawowe zasady ekranowania kamieniami polnymi.

 

Przekazany Redakcji Biuletynu tekst wystąpienia, po uzgodnieniach, zostanie opublikowany w Biuletynie Pozjazdowym.

Zawód ”Radiesteta” w świetle prawa – Ryszard Tomaszewski – Warszawa.

Mgr inż. Ryszard Tomaszewski , aktywny działacz  Rzemiosła Polskiego w wystąpieniu swym przedstawił  nowe, unijne ramy prawne działalności mikroprzedsiębiorstw, a więc także osób fizycznych samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Podkreślił konieczność upowszechniania aktualnej wiedzy o warunkach działania na jednolitym rynku europejskim i zasadach korzystania z unijnego finansowego wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw w latach 2007 – 2013.

Radiestezja - szanse, zagrożenia i perspektywy – prezentacja - Wojciech Burzyński  i Romana Turewicz – Warszawa.

Mgr inż. Romana Turewicz i dr nauk ekonomicznych Wojciech Burzyński w prezentacji Radiestezja - szanse, zagrożenia i perspektywy przedstawili:

 • miejsce zawodu radiesteta wśród zawodów przyszłości,

 • znaczenie i rolę stowarzyszeń i organizacji zawodowych dla pozycji radiestezji,

 • słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla zawodu radiesteta.

Uczestnicy Zjazdu otrzymali broszurę z materiałami roboczymi (26 stron) opracowaną przez Autorów wystąpienia.

Podczas prezentacji przeprowadzono też dwa badania ankietowe:

·        konsultacyjne – n.t. słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla zawodu radiesteta,

·        sondażowe – niebezpieczeństwa pracy radiestezyjnej w zakresie oddziaływań zdrowotnych. Badanie przygotowane wspólnie przez Wojskowy Instytut Higieny  i Epidemiologii w Warszawie i nasze Stowarzyszenie.

Materiały na  tematy przedstawione w prezentacji oraz wyniki ankiet zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Uroczystości Jubileuszowe XV - lecia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie

Prezentacja historii Stowarzyszenia:
Piotr Smażyński – Warszawa

Wręczenie odznaczeń wyróżnień i dyplomów:

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych i Członek Rady Branżowej Rzemiosła Polskiego Aleksander Kaczmarek – Bydgoszcz
oraz

Prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Kolk - Warszawa

Uroczysta kolacja i wieczorek przy muzyce:
Stanisław Polak - Warszawa

 

Niedziela 17 czerwca 2007 r.

 

Medytacja CZAKRY SERCA – Alicja Moszyńska – Wrocław.

Alicja Muszyńska w krótkim wywiadzie dla Biuletynu podała genezę przeprowadzonej w niedzielę rano medytacji:

Moja medytacja ma źródło od Sai Baby. Będąc w styczniu 2006 roku w aszramie u Sai Bay chodziłam na spotkania grupy rosyjskiej. Saj Baba był wtedy w Bangalor u swoich studentów i na obchodach 5. rocznicy otwarcia drugiego szpitala w tej miejscowości. Grupa rosyjska spotykała się w wieczorami świetlicy i tam słuchali koncertów, śpiewali itp. Przychodził do nich jeden z profesorów Sai Baby. Na tych spotkaniach uczył nas co przekazał Sai Baba, i jak z pomocą mantry OM oczyszczać swoje zmysły, czakry, aurę. W aszramie codziennie o godzinie 5.00 jest omkar i w świątyńce śpiewa się 21 razy OM. Zalecał właśnie wtedy świadomie wykorzystywać mantrę OM do oczyszczeń lub energetyzacji. Niektóre myśli- fragmenty zapożyczyłam z medytacji Ostoii, słów siostry Faustyny, moich przemyśleń i natchnień. Bardzo lubię prowadzić medytacje, szczególnie dotyczące otwierania czakry serca - dla osób znerwicowanych i załamanych. Mam przy tym duże osiągnięcia

Spostrzeżenia i uwagi przy układaniu ekranów radiestezyjnych w różny sposób w stosunku do tła – Henryk Adamski – Szczecin.

W wystąpieniu swym Henryk Adamski – radiesteta i konstruktor odpromienników ze Szczecina (członek - rzeczoznawca naszego Stowarzyszenia) podzielił się swym doświadczeniem w technice układania niektórych ekranów radiestezyjnych (ZN20+, ADA20+,  RET, WOŹNIAK, RADIX, ESKA, EMKA, TM-015R i typu „grzybek”) omawiając ich  zalety i przydatność oraz odważnie wskazując na niebezpieczeństwa a czasem szkodliwość ich stosowania.

Przekazany Redakcji Biuletynu tekst wystąpienia, po uzgodnieniach, zostanie opublikowany w Biuletynie Pozjazdowym. Brak takich publikacji – to słaby przepływ informacji o odpromiennikach stosowanych lokalnie. Brak zaś przepływu informacji i systemu testowania sprzętu (przy zalewie bubli i niedoróbek konstruktorskich) nie pozwala na obiektywną ocenę ekranów i  promowanie najlepszych na rynku. Zubaża to wydatnie ofertę usług eksperckich.

Mamy nadzieję, że w odzewie Koledzy Radiesteci nadeślą do publikacji wyniki własnych doświadczeń (ale nie w kontekście reklamowania swoich wyrobów – takie teksty mogą po konsultacji zostać przyjęte jako „artykuły sponsorowane”, które będą finansowo wspierać działania Biuletynu).

Mile widziane będą też polemiki w zakresie techniki układania odpromienników.

Pomiary pól elektromagnetycznych w pomieszczeniach mieszkalnych: warsztaty – Witold Nowikow - Gdańsk.

Autor – mgr inż Witold Nowikow - jako rzeczoznawca w zakresie radiestezji Wojewódzkiej Inspekcji Usług i Handlu w Gdańsku oraz specjalista w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej prezentuje profesjonalną aparaturę pomiarową, omawia podstawowe przepisy prawne oraz wskazuje na potrzebę wsparcia praktyki radiestezyjnej nowoczesną wiedzą mierniczą.

WARSZTATY - Lokalizacja pól wirowych i innych promieniowań sieciowych – ich neutralizacja - Gracjan Kuźniak, Andrzej Świąć, Dariusz Kuźniak i Andrzej Kolk.

Poza programem sprzęt radiestezyjny prezentowali: Alicja Rospond – Gdańsk (diagram ochronny i oczyszczający), Andrzej Świąć – Kłobuck (biometry, emitor) oraz  Bogumił Wojnowski – Paramed Warszawa – ukraiński ekran SPINOR.

Mgr inż. Andrzej Świąć – zaprezentował biometry przydatne do badań pól wirowych (przedmiot niedzielnych warsztatów terenowych) oraz emitery neooenergii (patent Urzędu Patentowego RP  nr P-34808w kilku wersjach: srebrnej, złotej i miedzianej. Sprzęt cieszył się dużym zainteresowaniem Uczestników Zjazdu.

Mgr inż. arch. Alicja Rospond - radiestetka i konstruktorka odpromienników i biometrów z Gdańska w krótkim wystąpieniu omawiając wpływ promieniowania kształtu przedmiotów, znaków i symboli na kondycję człowieka zaprezentowała nowość w swej bogatej ofercie handlowej Diagram chroniący przed szkodliwym promieniowaniem i oczyszczający negatywne energie. Diagram ten jak i zestaw kolorowych estetycznie wydanych biometrów były też przedmiotem testowania w piątkowych „pogaduszek”.

Bogumił Wojnowski– dr weterynarii i radionik zaprezentował ekran Anatolija Pawlenki – Spinor - zabezpiczający przed negatywnymi  wpływami pól torsyjnych, o których  wykład wygłosił w czasie Integracyjnego Zjazdu w Śródborowie – nieżyjący już, wybitny i kontrowersyjny fizyk rosyjski A.E. Akimow. Pełna nazwa angielska prezentowanego tu ekranu to Device for human protection against negative impact of a torsion field. Sprzęt ten jest opatentowany na  Ukrainie i w USA.

W przerwach między obradami można było zaopatrzyć się w sprzęt radiestezyjny Józefa Baja i ciekawe książki - dużym wyborze.

W czasie Zjazdu przeprowadzono pilotażowe badania ankietowe dotyczące:

 1. słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń dla zawodu radiestety,

 2. problematyki zdrowotnej w zawodzie radiestety (kwestionariusz powstał w ramach współpracy Stowarzyszenia z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie).

Kwestionariusze wraz z instrukcjami zostaną przekazane do innych Stowarzyszeń celem kontynuowania tych badań. Prosimy o liczne uczestnictwo w sondażu, którego wyniki mogą dobrze przysłużyć się pozycji zawodu radiestety.

W zjeździe uczestniczyło 50 osób z 11 ośrodków. Przygotowano ponad 70 kompletów materiałów zjazdowych, które w większości rozdysponowano. Pozostałe materiały przekazane zostaną Osobom, które sygnalizowały chęć udziału w Zjeździe, ale z różnych powodów nie dojechały.

W Stowarzyszeniu zamówić można ilustrowaną pracę kol. Stanisława Polaka pt. Kronika Jubileuszowa XV–lecia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji( cena 40 zł – za zaliczeniem pocztowym).

Treści referatów i wystąpień ze zjazdu zostaną opublikowane w Biuletynie Pozjazdowym (planowany termin wydania sierpień 2007 r.). Redakcja Biuletynu zwraca się z prośbą do Kolegów prelegentów  oraz autorów artykułów polemicznych o nadsyłanie tekstu do publikacji w terminie do  10 lipca. (warunki publikacji w załączeniu).

Zapraszamy też do nadsyłania materiałów do następnych numerów Biuletynu Radiestezyjnego – jego tematyka, atrakcyjność i przydatność w pracy radiestety oraz  częstotliwość edycji zależy od naszych Czytelników. Zaproponowane na  Zjeździe i wcześniejszych spotkaniach tematy to: odpromienniki (kontynuacja problematyki Zjazdu Integracyjnego w Śródborowie), słownictwo radiestezyjne, skale pomiarowe, promieniowanie kształtów oraz problematyka zawodu radiesteta. Niektóre z tych tematów poruszone zostaną już w Biuletynie Pozjazdowym.

Organizatorzy dziękują WSZYSTKIM, tym którzy pomogli w organizacji Zjazdu, zaszczycili go swą obecnością i przekazali życzenia owocnych obrad i wielu lat rozwoju Stowarzyszenia.

GALERIA MIGAWEK ZE ZJAZDU

 

 

Do zobaczenia!!!

Do usłyszenia!!!

Kurs radiestezji i bioenegroterapii 22.09.2018r. godz.10.00

 

 

Jubileusz XXV SRR

 

 

W kręgu Geobiologii

 biuletyn SRR

Zamówienia w  redakcji Biuletynu

503076119

 

 

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do iresti@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web. Materiały na tej witrynie są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem.
Ostatnia modyfikacja: 06 sierpnia 2018