Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

 

Strona główna
W górę

srr@vp.pl

02-362 WARSZAWA

IBL.ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 pok. 03

telefony :

SEKRETARIAT:

668640274

503076119

 

e-mail:

srr@vp.pl

PRACOWNIA:

608800577

BIULETYN

503076119

 

 

 

 

 

 

                 Program szkolenia

   

 Założenia do programu szkoleniowego w SRR

Zakres szkolenia ma uwzględniać zawodowe standardy egzaminacyjne na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta i bioterapeuta.

Cykl szkolenia składał będzie się z następujących etapów:

1 Etap

Szkolenie obejmie podstawowe zagadnienia z zakresu radiestezji terapeutycznej i środowiskowej i będzie zatytułowany: „Podstawy radiestezji terapeutycznej i radiestezji środowiska”. Łącznie 48 godz. w tym połowa to zajęcia praktyczne.

Co drugie zajęcia przeplatają się i uzupełniają zagadnienia radiestezji środowiskowej i terapeutycznej.

2 Etap

Szkolenie będzie odbywało się dwutorowo w dwóch specjalizacjach przygotowujących do wykonywania zawodu radiesteta i bioterapeuta. Warunkiem podjęcia szkolenia jest ukończenie 1 Etapu szkolenia w SRR lub innych organizacjach zawodowych. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu bioenergoterapii lub radiestezji zawodowej. 

§  „Bioenergoterapia i radiestezja terapeutyczna”. Przygotowanie zawodowe na stopień czeladnika w zawodzie bioenergoterapeuta. Łącznie 64 godziny, w tym 38 godzin zajęć praktycznych

§  „Radiestezja środowiska”. Przygotowanie zawodowe na stopień czeladnika w zawodzie bioenergoterapeuta. Łącznie 64 godziny, w tym 41 godzin zajęć praktycznych

3 Etap

Szkolenie praktyczne w wybranym wcześniej kierunku prowadzone przez wybranego mistrza. Zajęcia będą prowadzone indywidualnie wg programów autorskich zgłoszonych przez mistrzów prowadzących. Minimalna ilość godzin 48.

 

 

       

 

 

 

Stary program

 

Program szkolenia w studium jest realizowany w trzy - semestralnym cyklu plus praktyki indywidualne z doświadczonymi radiestetami u klientów. Po każdym etapie szkolenia wydawane jest świadectwo, zgodnie z zarządzeniem  Ministra Oświaty i  Wychowania ( Dz.U.Nr.6/83 poz. 46 )

        Wszyscy uczestnicy szkolenia, maja obowiązek uczestniczenia w seminariach naukowo – dyskusyjnych, wybranych z różnych dziedzin przydatnych w zawodzie  ,, RADIESTEZJA’’. Seminaria odbywają się regularnie co  dwa tygodnie.

       Wszyscy uczestnicy szkolenia mają również obowiązek uczestniczenia w zajęciach pracowni radiestezyjnej patronowanej przez S. R. R.

 

Studenci mogą się zapisać do S.R.R. i zostać członkiem kandydatem. Po ukończeniu szkolenia zakończonym zdanym egzaminem zostają pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia.

 

Tylko członek kandydat od rozpoczęcia cyklu szkolenia ma zaliczany czas niezbędny i wymagany przed egzaminem czeladniczym w celu uzyskania uprawnień zawodowych. Aktualnie wynosi trzy lata.

 

I SEMESTR – dla początkujących  48 godzin   ( trzy weekendy )

Obejmuje podstawowy zakres teoretyczny i praktyczny umożliwiający uczestnikowi                                posługiwać się wahadłem neutralnym i najprostszą różdżką. Ten etap szkolenia obejmuje  teorię z zakresu wiedzy o radiestezji i środowisku niezbędną do wykonania  zajęć praktycznych przewidzianych w II semestrze.

 

II SEMESTR – dla zaawansowanych  64 godziny   ( cztery weekendy )

Celem podstawowym nauczania w tym semestrze jest uzyskanie wiedzy i umiejętności radiestezyjnych dla potrzeb własnych. Przeznaczony jest dla osób, które opanowały zakres podstawowy. Przy naborze wymagane jest udokumentowane świadectwo ukończenia kursu podstawowego w naszym studium lub w innych ośrodkach.

 

III  SEMESTR – przygotowanie do zawodu radiesteta. 80 godzin  ( pięć  weekendów )

Podstawowym założeniem nauczania w tym semestrze jest przygotowanie do zawodu radiestety. Obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z I i II semestru, poszerzony o zapotrzebowanie usług radiestezyjnych dla klienta. W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje indeks praktyk, do którego wpisywane są tylko te praktyki w których uczestnik wykazał się samodzielnością i prawidłowym wykonaniem zadania.

Praktyki dotyczą: wyznaczanie ujęć wody, zabezpieczenie mieszkań przed szkodliwą radiacją, oceną terenu przed zabudową oraz technik zabezpieczania budynku w trakcie budowy. Praktyki obejmują również samodzielnie poprowadzone zajęcia seminaryjne.

 

Student, który był nieobecny na zajęciach musi je uzupełnić indywidualnie w kolejnym kursie (nieodpłatnie) lub w innej formie uzgodnionej z wykładowcą prowadzącym zajęcia.

 

Proces nauczania w III semestrze ma przebieg dwuetapowy, nakładający się równolegle i zależny jest od inwencji indywidualnej studenta. Polega on na tym, że uczestnik zajęć, oprócz planowanych  pięcio – weekendowych spotkań w międzyczasie uczestniczy w ekspertyzach indywidualnych z dowolnie wybranymi radiestetami – wypełniając tematycznie te zadania które są zawarte w indeksie.

Po ukończeniu  pięcio – weekendowego szkolenia, student otrzymuje zaświadczenie ukończenia III semestru i jest w trakcie wypełniania indeksu - wykonywania praktyk.

 

Z wypełnionym  indeksem student ma prawo zgłoszenia do Komisji Kwalifikacyjnej na egzamin, po ukończeniu którego otrzymuje tytuł RADIESTETY Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji.

 

PROGRAM   SZKOLENIA I  SEMESTRU   SZKOLENIA

  W  STUDIUM   RADIESTEZJI     I   OCHRONY     ŚRODOWISKA

Data

Godz.

               Temat zajęć

 

1

 

sobota

10,00

10,30

Rozpoczęcie zajęć. Sprawy organizacyjne

Zapoznanie z tematyką szkolenia.

p

10,40 –

13,00

Wprowadzenie do radiestezji - terminologia. Zarys historii. Radiestezja jako zawód w Polsce i Europie, Podstawowe próby wykonywania  badań -  wahadłem neutralnym   (określenie długości zawieszenia wahadła). B.H.P. w radiestezji. Regeneracja sił. Medytacja

W

ćw

13,30 –

16,30

Metoda fizyczna – obserwacja ruchów wahadła nad próbkami grafitu, wody. Określenie wrażliwości, witalności, zdrowy owoc czy zepsuty – zgniły i.t.p.

Podstawowe konwencje – tak, nie, nie wiem.

W

ćw

2

 

niedziela

10,00 –

13,00

Podstawowe przyrządy radiestezyjne: pokaz, zastosowanie i dobór, zależny od (rodzaje radiacji – geopat.  kształt,  siatka) piramidy , uskok geologiczny, Praktyczne ćwiczenia określenia koloru na papierkach kolorowych. Konwencja mentalna. Ćwiczenie – określenie własnego koloru.- z zakrytych papierków. Różdżka dwu i jednoramienna.- tylko pokaz.

W

ćw

13,30

-

16,30

C.d. pokaz i próby posługiwania się sprzętem  radiestezyjnym – wahadło i różdżka. B. H. P. z użyciem różdżki i wahadła

W

ćw

3

 

sobota

10,00  -

13,00

. Podstawowe prawa radiestezyjne: harmonii i zgodności, promień własny i łączący.    Ćwiczenia :  wybrać próbkę najlepszej wody, czy ten produkt jest dobry dla mnie ?

w

13,30

-

16,30

Ochrona środowiska – analiza wody, gleby, owocu, pieczywa, warzywa. Zmniejszenia zanieczyszczeń w produktach spożywczych : ile razy płukać, skrobanie, obieranie. Czy ten liść jest z tej gałązki? i. t. p.

W

ćw

4

 

niedziela

10

-

13

. Ochrona środowiska – analiza wody, gleby, owocu, pieczywa, warzywa. Zmniejszenia zanieczyszczeń w produktach spożywczych : ile razy płukać, skrobanie, obieranie. Czy ten liść jest z tej gałązki?

 

13.30

-

16.30

B.H.P. Biometria – podstawy biometrii.

Można mierzyć ..za pomocą miarki liniowej lub kątowej parametry : fizyczne biologiczne, psychiczne i.t.p.

 

w

5

 

sobota

10

-

13

Biometria – biometria w radiestezji.

Biometr sympatji.

Biometr liniowy – jednoliniowy

W

ćw

13.30

-

16.30

Radiacje szkodliwe.. Radiestezja bioterapeutyczna –diagnoza i odnowa biologiczna

P

ć

6

 

niedziela

10

-

13

Sposoby neutralizacji radiacji geopatycznych , kosmicznych, kształtu. – sztuczne i naturalne . Zmiana ksztaltu, modulator, nasiona, marmur.

w

13.30

-

16.30

Zakończenie szkolenia. Perspektywy radiestezji w innych dziedzinach. Omówienie zadań .Powtórzenie wybranych ćwiczeń. Wydanie świadectw

 

 

Rodzaje radiacji i ogólne zasady ich wykrywania – kształtu, rodzaj materiału

 

 

W – WYKŁAD  ZP – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE P – POGADANKA  Ć - ĆWICZENIA

 

PROGRAM  SZKOLENIA II   SEMESTRU

W  STUDIUM  RADIESTEZJI    I    OCHRONY  ŚRODOWISKA

Data

Godz.

               Temat zajęć

 

 

sobota

10,00 –

10,30

Rozpoczęcie zajęć. Sprawy organizacyjne

Zapoznanie z tematyką szkolenia.

in

10,40 –

13,15

Prawa radiestezji Abbe Mermet

W

Ć

13,20 –

16,00

Techniki wykonywania expertyz pomieszczeń.

 

W

Ć

 

niedziela

10.00 – 13,15

Wyszukiwanie metodami radiestezyjnymi

ukrytych przedmiotów. Wykorzystanie zasad geomancji przy badaniach  radiestezyjnych

W

Ć

13.20 – 16.00

Hydrogeologia . Ujęcia wodne

W

ZP

 

sobota

10.00 –13.15

Zastosowanie radiestezji w planowaniu przestrzennym.

W

Ć

13.20 –16.00

Wahadło uniwersalne..

W

Ć

 

niedziela

10.00 – 13.15

Kolory radiestezyjne i ich praktyczne zastosowanie

W

Ć

13.20 – 16.00

Skale pomiarowe i klasyfikacja obszarów podleglych wpływom promieniowań geopat

W

Ć

 

sobota

10.00 – 13.15

Radiestezyjna ocena terenu – działki budowlanej Teleradiestezja – poziom podstawowy: wymogi w trakcie wykonywania badań tele

W

Ć

13.20 – 16.00

Geodezja: pomiary i sporządzanie planów pomieszczeń i terenu.

W

Ć

 

niedziela

10.00 – 13.15

Neutralizatory promieniowania geopatycznego: naturalne i sztuczne. Neutralizacja kamieniami z potoków górskich – omówienie i pokaz praktyczny

W

Ć

13.20 – 16.00

Psychotronika Biometria i jej praktyczne zastosowanie

Rodzaje biometów

W

C

 

sobota

10.00 –

13.15

Odpowiedzialność cywilna przy wykonywaniu badań  radiestezyjnych

W

Ć

13.20 – 16.00

Profilaktyka ochrony zdrowia – regeneracja organizmu

W

Ć

 

niedziela

10.00 – 12.25

Zastosowanie radiestezji w domu, ogrodzie, rolnictwie leśnictwie. Analizy substancji chemicznych metodami radiestezyjnymi. Ważenie stopów metali

W

Ć

12.30 – 16.00

Podsumowanie szkolenia. Wymiana poglądów. Wręczenie świadectw.

 

 

 

.   

 

 

W – WYKŁAD , , ZP – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE P – POGADANKA Ć - ĆWICZENIA

 

                                                                     PROGRAM   SZKOLENIA

III  SEMESTRU   SZKOLENIA    STUDIUM   RADIESTEZJI     I   OCHRONY     ŚRODOWISKA

Data

Godz.

               Temat zajęć

 

 

sobota

10,00 –

10,30

Rozpoczęcie zajęć. Sprawy organizacyjne Zapoznanie z tematyką szkolenia.

 

10,40 –

13,15

POWTÓRKA - Prawa radiestezji Abbe Mermet, Geodezja – plany pomieszczeń. działki

TEORIA

13,20 –

16,00

. Wyszukiwanie metodami radiestezyjnymi ukrytych przedmiotów.Geodezja c,d, -

PRAKTYKA

 

niedziela

10.00 – 13,15

Skale pomiarowe i klasyfikacja obszarów podleglych wpływom promieniowań geopat

TEORIA PRAKTYKA

13.20 – 16.00

Zastosowanie radiestezji w planowaniu przestrzennym Techniki wykonywania expertyz pomieszczeń.

TEORIA PRAKTYKA

 

sobota

10.00 –13.15

Biometria i jej praktyczne zastosowanie

Rodzaje biometów Analizy substancji chemicznych metodami radiestezyjnymi.  Ważenie stopów metali. Psychotronika

TEORIA PRAKTYKA

13.20 –16.00

Wahadło uniwersalne.. Kolory radiestezyjne i ich praktyczne zastosowanie

TEORIA PRAKTYKA

 

niedziela

10.00 – 13.15

HYDROGEOLOGIA 

 UJĘCIA WODNE

TEORIA PRAKTYKA

13.20 – 16.00

HYDROGEOLOGIA 

 UJĘCIA WODNE

TEORIA PRAKTYKA

 

sobota

10.00 – 13.15

Geodezja: pomiary i sporządzanie planów pomieszczeń i terenu.Radiestezyjna ocena terenu – działki budowlanej

PRAKTYKA

13.20 – 16.00

Odpowiedzialność cywilna przy wykonywaniu badań radiestezyjnych

TEORIA

 

niedziela

10.00 – 13.15

Zastosowanie radiestezji w domu, ogrodzie, rolnictwie leśnictwie.

PRAKTYKA

13.20 – 16.00

Profilaktyka ochrony zdrowia – regeneracja organizmu Teleradiestezja – poziom ZAAWANSOWANY: wymogi w trakcie wykonywania badań tele

TEORIA PRAKTYKA

 

sobota

10.00 –

13.15

Neutralizatory promieniowania geopatycznego: naturalne i sztuczne.

TEORIA

13.20 – 16.00

Neutralizacja kamieniem z potoków – omówienie i pokaz praktyczny

TEORIA PRAKTYKA

 

niedziela

10.00 – 12.25

Neutralizatory promieniowania geopatycznego: naturalne

TEORIA PRAKTYKA

12.30 – 16.00

C.d,   neutralizatory promieniowania geopatycznego: naturalne

TEORIA PRAKTYKA

 

sobota

 

10,00

13,00

Wykorzystanie zasad geomancji przy badaniach radiestezyjnych.

TEORIA PRAKTYKA

13.30

16.30

POWTÓRKA – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

TEORIA PRAKTYKA

niedziela

10,00

13,00

E G Z A M. I N

TEORIA PRAKTYKA

14,00

16,00

Zakończenie  - .Wymiana poglądów..Podsumowanie szkolenia i wydanie świadectw

 

 

W – WYKŁAD , , ZP – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  P – POGADANKA   Ć - ĆWICZENIA

 

Zapisy oraz

informacje o szkoleniu i zjazdach szkoleniowych :

poczta elektroniczna : srr@vp.pl

 

Kurs radiestezji i bioenegroterapii 22.09.2018r. godz.10.00

 

 

Jubileusz XXV SRR

 

 

W kręgu Geobiologii

 biuletyn SRR

Zamówienia w  redakcji Biuletynu

503076119

 

 

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do iresti@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web. Materiały na tej witrynie są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem.
Ostatnia modyfikacja: 06 sierpnia 2018