Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

 

Strona główna

srr@vp.pl

02-362 WARSZAWA

IBL.ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 pok. 03

telefony :

SEKRETARIAT:

668640274

503076119

 

e-mail:

srr@vp.pl

PRACOWNIA:

608800577

BIULETYN

503076119

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje członków Stowarzyszenia

      Członkowie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji opracowali znaczną ilość materiałów szkoleniowych. Opublikowali wiele artykułów zamieszczonych w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

            Ważniejsze publikacje członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji:

Kolk Andrzej: -"Radiestezja w leśnictwie a wpływ promieniowania geopatycznego na rośliny" Głos Lasu, 1990, nr 8

Kolk Andrzej:-" Radiestezja w leśnictwie a wpływ promieniowania geopatycznego na zwierzęta leśne"; Głos Lasu, 1990, nr 9

Kolk Andrzej:-" Radiestezja w leśnictwie. Czy nasze drzewa rosną w dobrym miejscu" Głos Lasu, 1990, nr 10

Kolk Andrzej:-" Radiestezja w leśnictwie. O wpływie drzew leśnych na zdrowie człowieka" Głos Lasu, 1990, nr 11

Kolk Andrzej:-" Radiestezja w leśnictwie. Rośliny - neutralizującymi odpromiennikami geopatycznymi" Głos Lasu, 1990, nr 12

Kolk Andrzej, Swaczyna Mieczysław:-" Wpływ promieniowania geopatycznego na efektywność odłowów wybranych gatunków korników w pułapkach feromonowych" Prace IBL, seria B, 1992, nr 14

Kolk Andrzej, Swaczyna Mieczysław:-" Wpływ promieniowania podziemnych cieków wodnych na żywicowanie drzew sosny zwyczajnej" Prace IBL, seria B, 1993, nr 17

Kolk Andrzej, Swaczyna Mieczysław:-" Wpływ lokalnych pól fizycznych – elektrycznego i magnetycznego – na wydzielanie się drzew." Materiały na Sesję Naukową: „Nauka, Doświadczenia, Praktyka Leśna.”; PTL, 1994, Rogów

Kolk Andrzej:-" Możliwości wykorzystania ekranów radiestezyjnych w szkółkach leśnych zagrożonych przez choroby infekcyjne." Materiały konferencji naukowo – technicznej „Profilaktyka i terapia w szkółkach leśnych zagrożonych przez choroby infekcyjne”; W-wa IBL, 1998 r.

Kolk Andrzej, Sukowata Lidia, Materzok W.:-" Ocena przydatności metod  radiestezyjnych i geofizycznych do ustalenia lokalizacji potencjalnych ognisk gradacyjnych owadów, patogenów grzybowych na gruntach rolnych przeznaczonych do zalesień." W-wa, IBL, 2001 r.

Kuźniak Gracjan "Tylko fakty o radiestezji i bioterapii"- wywiad z Gracjanem Kuźniakiem przeprowadził Szymon Wróbel dla magazynu Lounge nr 30 kwiecień 20011 czytaj pdf Adobe Reader9  lub na stronie: www.loungemagazyn.pl  str. 80-81


Piasecki Witold:-" Podstawy, wytyczne i instrukcje oceny terenów inwestycji w zakresie obciążenia radiacją geopatyczną." Toruń, 1986 r.

Pfeffer Michał: "Radiestezja w naszym życiu (Radiesthesia in our lives)" Golf&Life nr.6(14)/2004 lipiec str.117-120

Polak Stanisław:-" W zgodzie z naturą."  Warszawa, 1997 r.

Polak Stanisław: -"Zbiór pojęć stosowanych w radiestezji i w badaniach prowadzonych metodami radiestezyjnymi."  Warszawa, 2002 r.

Polak Stanisław:_" Radiestezja dla początkujących." Warszawa, 2003 r.

Swaczyna Mieczysław:-" Radiestezja i przyroda".  Warszawa, 1991 r.

Sitkowski Tomasz. Moja Radiestezja. Studium ruchów wahadła radiestezyjnego.       Wydawnictwo staraniem autora. Druk: PPHU Vespa-Druk. Warszawa 2014, s.54

Sitkowski Tomasz. Teoria i Praktyka Wahadlarstwa. www.radiestezjatomaszsitkowski.pl

Sitkowski Tomasz. Porównanie radiestezji fizycznej i mentalnej. www.psychotronika.pl Sitkowski Tomasz. Pomiary ilościowe w radiestezji. www.psychotronika.pl

Sitkowski Tomasz. Porównanie dwóch różnych radiestezji. www.psychotronika.pl

Sitkowski Tomasz. Racjonalna Radiestezja. Doniesienie o racjonalnej hipotezie zjawisk radiestezyjnych. www.psychotronika.pl

Sitkowski Tomasz. W obronie radiestezji. www.psychotronika.pl

Szwarc Włodzimierz - wywiad dla "Dom & Wnętrze" nr specjalny 1991r. czytaj pdf.

Woźniak Jerzy:-" Nowoczesna Radiestezja."  Katowice, 1995 r.

Znamierowski Witold: Hydrogeologia dla radiestetów.  Warszawa 2002r.

 

Kurs radiestezji i bioenegroterapii 22.09.2018r. godz.10.00

 

 

Jubileusz XXV SRR

 

 

W kręgu Geobiologii

 biuletyn SRR

Zamówienia w  redakcji Biuletynu

503076119

 

 

 

 

 

Strona główna ]

Wyślij pocztę do iresti@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web. Materiały na tej witrynie są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem.
Ostatnia modyfikacja: 06 sierpnia 2018